Parafia Rzymskokatolicka

Msza święta

św. Teresa z Lisieux

Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.
Msze św. w niedziele i  święta:

8:30, 10:00, 12:00, 18:00

W dni powszednie:
17:00, 18:00

Msza święta

Spowiedź Święta

św. Jan Maria Vianney

Tylko małą pokutę zadaję tym, którzy się dobrze spowiadają; reszty sam za nich dokonuję.
W dni powszednie, niedziele i święta w trakcie każdej Mszy świętej.

Kancelaria parafialna

św. Franciszek Salezy

Aby zostać świętym, wysatrczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki.
W dni powszednie:
17:15-17:45


Kancelaria parafialna

Aktualności

  1. Po wyjściu z Wieczernika Apostołowie byli odmienieni. Zadziwiali obserwatorów odwagą i wymową zrozumiałą dla każdego. To dzieło Ducha Świętego. Pozwó

  1. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ewangelizacja to testament Chrystusa. Zbawiciel chce nas wyp

  1. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Miłość którą nas obdarzył Bóg, nie ma s