Małżeństwo

Małżeństwo

 1. Właściwym miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia faktycznego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (Nie ma znaczenia zameldowanie ani pochodzenie, a faktyczne, aktualne zamieszkanie dłuższe niż pół roku). Istnieje możliwość zawarcia małżeństwa poza własną parafią, ale wtedy trzeba uzyskać specjalną zgodę z parafii jednej ze stron. Jeśli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo w naszej parafii, ale ich dalekie zamieszkanie nie pozwala na kilkukrotne wizyty w kancelarii, wtedy przygotowują się w jednej ze swoich parafii i proszą o tzw. Licencję, pozwalającą na zawarcie małżeństwa w parafii w Wniebowzięcia NMP w Szczytnie.
 2. Termin ślubu można umówić w kancelarii na rok przed planowaną uroczystością.
 3. Przygotowanie do małżeństwa obejmuje kurs przedmałżeński oraz sprawy formalne w kancelarii.
 4. Kurs przedmałżeński można odbyć w dowolnym miejscu. Należy wcześniej tak go zaplanować, aby zakończył się w odpowiednim czasie. Obejmuje on 10 cotygodniowych spotkań z prowadzącymi (kapłan i osoba świecka), spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego oraz dwukrotną spowiedź – pierwsza po spisaniu protokołu, druga w tygodniu przed ślubem.
 5. Narzeczeni 2-3 miesiące przed planowaną datą ślubu zgłaszają się do kancelarii w celu podpisania protokołu. Planowaną wizytę należy umówić z księdzem poza godzinami pracy kancelarii. Narzeczeni na rozmowę przynoszą następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • pełny odpis aktu chrztu chrztu (dotyczy to tylko osób ochrzczonych poza naszą parafią); w chwili doręczenia dokumentu nie może być on starszy niż pół roku,
  • świadectwo bierzmowania (dotyczy to tylko tych osób, które w metryce nie mają adnotacji o bierzmowaniu),
  • dokument z USC mówiący o możliwości zawarcia małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu) lub świadectwo zawartego wcześniej małżeństwa cywilnego,
  • zgodę na ślub z parafii zamieszkania jednej ze stron (dotyczy narzeczonych, spośród których nikt nie mieszka w naszej parafii),
  • w przypadku wdowców, osób po stwierdzeniu nieważności małżeństwa i osób rozwiedzionych – dokument poświadczający stan wolny (np. akt zgonu współmałżonka, itp.).
 6. Konsekwencją spisania protokołu jest wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach zamieszkania narzeczonych. Obowiązkiem narzeczonych spoza naszej parafii jest dostarczenie do swojej parafii prośby o wygłoszenie zapowiedzi, a potem, w odpowiednim terminie, dostarczeniu jej z powrotem do parafii ślubu w kancelarii parafialnej.
 7. W tygodniu przed ślubem należy zgłosić się ze świadkami do kancelarii w celu uzupełnienia podpisów w księgach parafialnych. Wszyscy przynoszą dowody osobiste. Narzeczeni przynoszą kartki z dwukrotnej spowiedzi (jeżeli narzeczeni mieszkają razem, spowiedź Święta przeddzień ślubu lub w dniu ślubu w godzinach porannych o godz. 6:30). Jeśli nie donieśli tego wcześniej – również zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
 8. Osoby, które mieszkają poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a chcą zawrzeć małżeństwo w naszej parafii, zgłaszają się do Polskiej Misji Katolickiej w danym kraju i za jej pośrednictwem załatwiają wszystkie formalności związane ze ślubem.
 9. W naszej parafii odpowiedzialnymi osobami za śpiew w kościele jest Pani Organistka (z nią należy uzgadniać przebieg śpiewu przed liturgią.