Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych


Namaszczenie chorych to sakrament przeznaczony dla osób poważnie chorych, nie tylko dla umierających. Nie jest on sakramentem „ostatniego namaszczenia”. Mogą go przyjąć osoby, których stan zdrowia znacznie się pogorszył lub, które trwając w chorobie dawno go nie przyjmowały.


Odwiedziny chorych należy zgłaszać w kancelarii bądź zakrystii.

W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych również odwiedzamy chorych w domach.


W sprawie osób znajdujących się w szpitalu lub umierających nagle należy kontaktować się z księdzem Proboszczem – tel. +48 793 816 566