NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 1. Zmartwychwstały Chrystus przekracza zamknięte drzwi Wieczernika i posyła uczniów do świata. Zachęca także nas do udziału w Jego misji. Jezus wkracza w nasze życie i chce nas uczynić znakiem swojej obecności w świecie.
 2. Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie o godz. 17.30. Zapraszamy.
 3. W naszej parafii Msze Św. 17.00 i 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 4. Bóg zapłać wszystkim rodzinom które w ostatnim tygodniu wpłacili swoją składkę na nasz kościół. Składka roczna 300 zł. Miesięczna 25 zł. Wystarczy złotówkę odłożyć każdego dnia a uzbieramy na składkę roczną. Obowiązuje wszystkich.
 5. W miesiącu kwietniu modlimy się w Kołach Żywego Różańca o świętość życia rodzin, poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci , przeciw wszelkim ustawom aborcyjnym. Przykazanie Boże nie zabijaj.
 6. Korzystajmy z I piątków miesiąca. Otwarte Serce Zbawiciela uczy nas otwierania naszych serc na sprawy i potrzeby oraz trudy bliźnich.
 7. Przykazanie Boże mówi: Pamiętaj abyś dzień święty święcił. Opuszczenie niedzielnej Eucharystii to grzech ciężki bo nie zachowujemy III przykazania Bożego.
 8. Nowy numer Gościa Niedzielnego /ma wkładkę warmińską / Małego Gościa Niedzielnego. Numer Specjalny o Kościele. Zachęcamy do nabywania prasy.
 9. Wybudowaliśmy ze środków parafialnych toalety. Zachowajmy czystość.
 10. Pierwsze soboty miesiąc Msza Św. oraz Różaniec wynagradzający za zniewagi nasze i całego świata wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
 11. Każdego 22 dnia miesiąca nabożeństwo do Świętej Rity o godz.17.30 koronka Msza Św. o godz.18.00 . Zapraszamy . W kaplicy Jezusa Miłosiernego – skarbonka do której wrzucamy wypisane na kartkach intencje z ofiarą . Tego dnia przynosimy do kościoła jedną różę czerwoną która będzie poświęcona.
 12. Rodziców dzieci komunijnych prosimy o zwrot alb wypożyczonych przez parafię.
 13. Nowy numer telefonu do Księdza Proboszcza to + 48 690 235 952
 14. Poniedziałek 8 kwietnia 2024 modlitwy o świętość życia, obronę życia . Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz.17.30 – nabożeństwo. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich tych którzy stracili swoje dzieci.
 15. Młodzież z klas VIII i VII uczęszcza na Mszę Św. o godz.10.00 – książeczki kandydata do bierzmowania. Dzieci z klas III uczęszczają na Mszę Św. o godz. 12.00 – karteczki uczestnictwa wklejane do książeczki kandydata. Proszę o dostarczenie metryk chrztu i deklaracji. Bierzmowanie 5 czerwca 2024 r. godz. 18.00
 16. Komunia Święta w naszej Parafii 12 maja 2024 roku w dwóch turach godzina 10.00 Grupa I i godz.11.30 Grupa II. Proszę o dostarczenie metryk chrztu i deklaracji.
 17. Bóg zapłać za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i ufundowanie Paschału przez Koło Żywego Różańca Matki Bożej Bolesnej - Szczytno
 18. Rozpoczynamy dzisiaj tydzień Miłosierdzia. Święto patronalne CARITAS. Wspierajmy wszystkich tych którzy potrzebują naszej pomocy.