Kolęda - Plan na nadchodzący tydzień

Jak przygotować się do wizyty duszpasterskiej? O czym warto pamiętać?

1. stół nakryty białym obrusem
2. na stole woda święcona i kropidło
3. Pismo Święte
4. Krzyż i zapalone świeczki
5. dzieci i młodzież mają zeszyty z katechizacji
6. domownicy odświętnie ubrani
7. telewizor i inny sprzęt wyłączony
8. czekamy w drzwiach na przyjście gościa
9. wspólna modlitwa
10. rozmowa duszpasterska
11. zwierzęta schowane albo wyprowadzone z domu
12. kolęda na wyraźne życzenie parafian

D U S Z P A S T E R Z E

Ks. Andrzej Wysocki                                                                   
Ks. Dariusz  Łuba  

 

  PLAN  KOLĘDY

29  stycznia – Poniedziałek – od godz.12.00 – Nowe Gizewo w kierunku Zabiel  

30 stycznia – Wtorek – od godz.14.00 – Nowe Gizewo kierunku Rudki         

31 stycznia – Środa - od godz. 13.00  Nowe Gizewo  kierunek Wielbark
                                   od godz.15.00 – ul. Polna, Pola, Kazimierza Wielk. 
                                                            
1 luty  – Czwartek  - od godz.10.00 – Kolonia i wieś Płozy  

2  luty  – Piątek  - od 10.00 -  Kolęda na zamówienie – zgłaszać do zakrystii 

3 luty  - Sobota – od 10.00  - Kolonia i wieś Wawrochy