XXIII Niedziela Zwykła - Ogłoszenia

 1. Uporządkowanie relacji we wspólnocie Kościoła to wielkie pragnienie Chrystusa. Dlatego upomnienie braterskie, do którego wzywa On nas w dzisiejszej Ewangelii, jest nieodłączne od modlitwy. Prośmy abyśmy wprowadzali słowa Jezusa w życie.
 2. Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie o godz.17.30.
 3. W parafii Msze Św. o godz. 17.00 i 18.00. Zapraszamy na eucharystię i modlitwę.
 4. Bóg zapłać wszystkim rodzinom które w ostatnim tygodniu wpłacili swoją składkę na nasz kościół. Składka roczna 300 zł. Miesięczna 25 zł. Wystarczy złotówkę odłożyć każdego dnia a uzbieramy na składkę roczną. Obowiązuje wszystkich.
 5. W wrześniu  modlimy się w Kołach Żywego Różańca o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży aby rodzice, dziadkowie i babcie byli pierwszymi katechetami , dawali dobry przykład wiary w Boga i mieli czasu dla Boga.
 6. Korzystajmy z I piątków miesiąca.  Otwarte Serce Zbawiciela uczy nas otwierania naszych serc na sprawy i potrzeby oraz trudy bliźnich.
 7. Przykazanie Boże mówi: Pamiętaj abyś  dzień  święty  święcił . Niech czas wakacji nie zwalnia nas z uczestnictwa w Eucharystii. Opuszczenie niedzielnej Eucharystii to grzech ciężki bo nie zachowujemy przykazania Bożego i trzeba się z tego spowiadać.
 8. Nowy numer Gościa Niedzielnego / ma wkładkę warmińską gdy sprzedajemy go w kościele / Małego Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do nabywania prasy religijnej.
 9. Wybudowaliśmy ze środków parafialnych toalety.  Zachowajmy czystość.
 10. Pierwsze soboty miesiąc Msza Św. do Niepokalanej, Różaniec wynagradzający za zniewagi nasze i całego świata wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
 11. Każdego 22 dnia miesiąca nabożeństwo do Świętej Rity o godz.17.30 koronka Msza Św. o godz.18.00 . Zapraszamy . W kaplicy Jezusa Miłosiernego – skarbonka do której wrzucamy wypisane na kartkach intencje z ofiarą . Tego dnia przynosimy do kościoła jedną różę czerwoną która będzie poświęcona.
 12. Rodziców dzieci komunijnych prosimy o zwrot alb wypożyczonych przez parafię . Proszę alby przynosić do zakrystii . Dzieci które chcą obchodzić I piątki miesiąca proszę aby zgłaszały się do kancelarii parafialnej po legitymacje.
 13. Dzisiaj odpust w Gietrzwałdzie. Dożynki diecezjalne. Plakat.
 14. Nowy numer telefonu do Księdza Proboszcza to + 48 690 235 952. Tylko sprawy kancelaryjne bądź informacje.
 15. Dnia 12 września 2023 roku w Parafii WNMP Szczytno Msza Św. o godz.11.00 w intencji Krajowej Administracji Skarbowej  . Plac Juranda – godz.12.15 – Apel.
 16. Dnia 14 września 2023 roku odpust parafialny. Msze Św. o godz.11.00 i 18.00. Odpust poprowadzi Ks. Mirosław Rudoman – Ojciec Duchowny Dekanatu. Godz. 17.30- Nabożeństwo. Dnia 17.09.2023 – Odpust w Parafii Św. St. Kostki.
 17. Młodzież z klas VIII uczęszcza na Mszę Św. o godz.10.00 – książeczki kandydata do bierzmowania. Dzieci z klas III uczęszczają na Mszę Św. o godz.12.00 – karteczki uczestnictwa wklejane do książeczki kandydata.