XXII Niedziela Zwykła - Ogłoszenia

 1. Zgromadziliśmy się na Mszy Świętej , aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie.
 2. Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie o godz.17.30.
 3. W naszej parafii Msze św. o godz. 17.00 i 18.00. Zapraszamy na eucharystię i do wspólnej modlitwy.
 4. Bóg zapłać wszystkim rodzinom które w ostatnim tygodniu wpłacili swoją składkę na nasz kościół. Składka roczna 300 zł.   Miesięczna 25 zł. Wystarczy złotówkę odłożyć każdego dnia a uzbieramy na składkę roczną. Obowiązuje wszystkich.
 5. W wrześniu modlimy się w Kołach Żywego Różańca o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży aby rodzice, dziadkowie i babcie byli pierwszymi katechetami, dawali dobry przykład wiary w Boga i mieli czasu dla Boga.
 6. Korzystajmy z I piątków miesiąca. Otwarte Serce Zbawiciela uczy nas otwierania naszych serc na sprawy i potrzeby oraz trudy bliźnich.
 7. Przykazanie Boże mówi: Pamiętaj abyś  dzień  święty  święcił . Niech czas wakacji nie zwalnia nas z uczestnictwa w Eucharystii. Opuszczenie niedzielnej Eucharystii to grzech ciężki bo nie zachowujemy przykazania Bożego i trzeba się z tego spowiadać.
 8. Nowy numer Gościa Niedzielnego / ma wkładkę warmińską gdy sprzedajemy go w kościele / Małego Gościa Niedzielnego.   Zachęcamy do nabywania prasy religijnej.
 9. Wybudowaliśmy ze środków parafialnych toalety. Zachowajmy czystość.
 10. Pierwsze soboty miesiąc Msza Św. do Niepokalanej, Różaniec wynagradzający za zniewagi nasze i całego świata wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
 11. Każdego 22 dnia miesiąca nabożeństwo do Świętej Rity o godz.17.30 koronka Msza św. o godz.18.00. Zapraszamy. W kaplicy Jezusa Miłosiernego – skarbonka do której wrzucamy wypisane na kartkach intencje z ofiarą. Tego dnia przynosimy do kościoła jedną różę czerwoną która będzie poświęcona.
 12. Rodziców dzieci komunijnych prosimy o zwrot alb wypożyczonych przez parafię . Proszę alby przynosić do zakrystii z imieniem i nazwiskiem dziecka komunijnego. Dzieci które chcą obchodzić  I piątki miesiąca proszę aby zgłaszały się do kancelarii parafialnej po legitymacje. W następna niedziele odpust w Gietrzwałdzie. Dożynki diecezjalne.
 13. Nowy numer telefonu do Księdza Proboszcza to + 48 690 235 952   Tylko sprawy kancelaryjne bądź informacje.
 14. W piątek 8 września 2023 roku – Msza Św. o godz.15.00 w intencji Koła Łowieckiego Żbik / 70 rocznica powstania, 100 lecie Polskiego Związku Łowieckiego.
 15. Dnia 14 września 2023 roku odpust parafialny. Msze Św. o godz.11.00 i 18.00.
 16. Młodzież z klas VIII uczęszcza na Mszę Św. o godz.10.00 – książeczki kandydata do bierzmowania. Dzieci z klas III uczęszczają na Mszę Św. o godz. 12.00 – karteczki uczestnictwa wklejane do książeczki kandydata.