XX Niedziela Zwykła - Ogłoszenia

 1. Zgromadzeni na Eucharystii chcemy wołać słowami kobiety kananejskiej „Ulituj się nade mną Panie, Synu Dawida!”. Potrzebujemy Jezusa, który mocą swego Ducha działa w głębi serc. Niech ta Msza Św. umocni nasza wiarę.
 2. Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie  o godz. 17.30.
 3. W naszej parafii Msza św. w tym tygodniu o godz. 18.00. Zapraszamy na eucharystię i do wspólnej modlitwy.
 4. Bóg zapłać wszystkim rodzinom które w ostatnim tygodniu wpłacili swoją składkę na nasz kościół. Składka roczna 300 zł.   Miesięczna 25 zł. Wystarczy złotówkę odłożyć każdego dnia, a uzbieramy na składkę roczną. Obowiązuje wszystkich.
 5. W sierpniu modlimy się w Kołach Żywego Różańca za rolników, udane plony tego roku i dobrą pogodę do ich zbiorów.
 6. Korzystajmy z I piątków miesiąca. Otwarte Serce Zbawiciela uczy nas otwierania naszych serc na sprawy i potrzeby oraz trudy bliźnich.
 7. Przykazanie Boże mówi: Pamiętaj abyś dzień święty święcił. Niech czas wakacji nie zwalnia nas z uczestnictwa w Eucharystii. Opuszczenie niedzielnej Eucharystii to grzech ciężki bo nie zachowujemy przykazania Bożego i trzeba się z tego spowiadać.
 8. Nowy numer Gościa Niedzielnego / ma wkładkę warmińską gdy sprzedajemy go w kościele / Małego Gościa Niedzielnego.   Zachęcamy do nabywania prasy religijnej.
 9. Wybudowaliśmy ze środków parafialnych toalety. Zachowajmy czystość.
 10. Pierwsze soboty miesiąc Msza Św. do Niepokalanej, Różaniec wynagradzający za zniewagi nasze i całego świata wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
 11. Każdego 22 dnia miesiąca nabożeństwo do Świętej Rity o godz.17.30 koronka Msza Św. o godz.18.00 . Zapraszamy . W kaplicy Jezusa Miłosiernego – skarbonka do której wrzucamy wypisane na kartkach intencje z ofiarą . Tego dnia przynosimy do kościoła jedną różę czerwoną która będzie poświęcona.
 12. Rodziców dzieci komunijnych prosimy o zwrot alb wypożyczonych przez parafię . Proszę alby przynosić do zakrystii z imieniem i nazwiskiem dziecka komunijnego. Dzieci które chcą obchodzić  I piątki miesiąca proszę aby zgłaszały się do kancelarii parafialnej po legitymacje.
 13. Dziękujemy za ofiarowane kwiaty do dekoracji kościoła i za pomoc w sprzątaniu.
 14. Nowy numer telefonu do Księdza Proboszcza to - + 48 690 235 952. Tylko sprawy kancelaryjne bądź informacje.
 15. Sierpień to miesiąc Maryjny, wiele świąt kościelnych oraz miesiąc abstynencji i modlitwy za tych którzy nie potrafią poradzić z nałogiem alkoholowym.
 16. Wakacje i urlopy dla człowieka wierzącego zawsze przeżyte z Bogiem.
 17. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej  w Szymanach przeżywa dnia 26.08.2023 rok odpust .Proboszcz Jacek Bacewicz zaprasza na sumę odpustową na godz. 14.00.
 18. W kancelarii parafialnej zapisy dzieci z klas III do Pierwszej Komunii Św. i młodzieży z klas VIII do sakramentu bierzmowania.