XVII Niedziela Zwykła - Ogłoszenia

 1. Zgromadzeni jako lud Boży Nowego Przymierza, mamy dać wyraz swej wierze i prawdziwej chrześcijańskiej mądrości. Nasz udział w niedzielnej Mszy Św. jest wyrazem tego że stawiamy Pana Boga na pierwszym miejscu. Bóg jest drogocenną
  perłą którą mamy zdobyć.
 2. Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie  o godz.17.30.
 3. W naszej parafii Msza Św. w tym tygodniu o godz. 18.00. Zapraszamy na eucharystię. W niektóre dni też msza św. o godz.17.00 – patrz intencje w tygodniu.
 4. Bóg zapłać wszystkim rodzinom które w ostatnim tygodniu wpłacili swoją składkę na nasz kościół. Składka roczna 300 zł. Miesięczna 25 zł. Wystarczy złotówkę odłożyć każdego dnia a uzbieramy na składkę roczną. Obowiązuje wszystkich.
 5. W lipcu modlimy się w Kołach Żywego Różańca o szczęśliwe przeżycie czasu wakacji, urlopów. O bezpieczeństwo, rozwagę, aby nabrać sił do pracy i nauki. W sierpniu za rolników i udane plony tego roku.
 6. Korzystajmy z I piątków miesiąca. Otwarte Serce Zbawiciela uczy nas otwierania naszych serc na sprawy i potrzeby oraz trudy bliźnich.
 7. Przykazanie Boże mówi: Pamiętaj abyś dzień święty święcił. Niech czas wakacji nie zwalnia nas z uczestnictwa w Eucharystii. Opuszczenie niedzielnej Eucharystii to grzech ciężki bo nie zachowujemy przykazania Bożego i trzeba się z tego spowiadać.
  8. Nowy numer Gościa Niedzielnego / ma wkładkę warmińską gdy sprzedajemy go w kościele / Małego Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do nabywania prasy religijnej.
 8. Wybudowaliśmy ze środków parafialnych toalety.  Zachowajmy czystość.
 9. Pierwsze soboty miesiąc Msza Św. do Niepokalanej, Różaniec wynagradzający za zniewagi nasze i całego świata wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
 10. Każdego 22 dnia miesiąca nabożeństwo do Świętej Rity o godz.17.30 koronka Msza Św. o godz.18.00. Zapraszamy. W kaplicy Jezusa Miłosiernego – skarbonka do której wrzucamy wypisane na kartkach intencje z ofiarą. Tego dnia przynosimy do kościoła jedną różę czerwoną która będzie poświęcona.
 11. Rodziców dzieci komunijnych prosimy o zwrot alb wypożyczonych przez parafię . Proszę alby przynosić do zakrystii z imieniem i nazwiskiem dziecka komunijnego. Dzieci które chcą obchodzić I piątki miesiąca proszę aby zgłaszały się do kancelarii parafialnej po legitymacje.
 12. Zapisy na pielgrzymkę  na Jasną Górę. Plakaty wywieszone w gablotach. Podane numery telefonów i strony internetowe.
 13. Nowy numer telefonu do Księdza Proboszcza to + 48 690 235 952. Tylko sprawy kancelaryjne bądź informacje.
 14. Sierpień miesiąc maryjny, wiele świąt kościelnych oraz miesiąc abstynencji i modlitwy za tych którzy nie potrafią poradzić z nałogiem alkoholowym.
 15. Wakacje i urlopy dla człowieka wierzącego zawsze przeżyte z Bogiem.

Drogim Parafianom i Gościom naszej parafii życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej