Kapłaństwo

Kapłaństwo

Informacje dla kandydatów do seminarium:

Podajemy Ci dokładne warunki przyjęcia do grona kandydatów do Seminarium; należy przedstawić następujące dokumenty, które należy złożyć w rektoracie seminarium:

 

  1. Własnoręcznie napisane podanie i życiorys
  2. Świadectwo dojrzałości w oryginale 
  3. Aktualne Świadectwo chrztu i bierzmowania
  4. Opinię Księdza Proboszcza
  5. Świadectwo lekarskie o stanie zdrowia
  6. Dwie fotografie o wymiarach do legitymacji

 

Ponadto kandydaci składają wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Teologii według wytycznych UWM w Olsztynie.

 

Termin zgłoszeń: maj/czerwiec 
Termin dodatkowy: w czasie wakacji

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej HOSIANUM w Olsztynie: rekrutacja@hosianum.pl